O PROJEKCIE

Wprowadzenie

System Eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.

W typowej sytuacji, użytkownik laptopa/tabletu/telefonu uzyska dostęp bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta w swojej instytucji macierzystej pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu.

Definicja

Celem Eduroam jest realizacja roamingu w dostępie do Internetu dla podmiotów dołączonych do projektu Eduroam, głównie akademickich sieci komputerowych. Dostęp do sieci opiera się o bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania użytkowników przez ich instytucje macierzyste. Użytkownik kontaktuje się jedynie z lokalnym administratorem w swojej instytucji, w celu uzyskania warunków konfiguracyjnych dostępu do sieci. Następnie w innych jednostkach powinien mieć dostęp do Internetu bez żadnej dodatkowej konfiguracji. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.

Mechanizm

Dostęp do sieci Eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Takie uwierzytelnianie może być włączone zarówno dla połączeń standardowych (przewodowych), jak i bezprzewodowych. Uwierzytelnianie gwarantuje, że użytkownik nie jest anonimowy, co ma pozytywne znaczenie dla samego użytkownika jak i instytucji. Transmisja jest szyfrowana przy pomocy jednorazowego klucza sesji, który może być wymieniany co kilka minut lub z każdym pakietem. Oprócz mechanizmu uwierzytelniania w sieci Eduroam działa również mechanizm autoryzacji. Użytkownik, w zależności od struktury danej sieci, może uzyskiwać dostęp do określonych zasobów.

Regulamin

Korzsytając z Eduroam użytkownik akceptuje regulamin usługi:

Regulamin usługi eduroam

KONFIGURACJA EDUROAM - MANUALNA

Windows 10 i wcześniejsze

Instrukcja 1

Instrukcja 2

Instrukcja 3

Instrukcja 4

Instrukcja 5

 

Windows Phone

…analogicznie do przykładu powyżej…

 

Android 1

 

UWAGA!

Login UŁ – UL0000001@edu.uni.lodz.pl (dla studentów) imie.nazwisko@jednostka.uni.lodz.pl (pracownicy)
Dla opcji Certyfikat urzędu certyfikacji prosimy wybrać opcję „Nie sprawdzaj poprawności”, jeśli niemożliwe, w polu Domena należy wpisać auth.uni.lodz.pl

iPhone/iPad (iOS)
 

ios 1

ios 2

ios 3

ios 4

 

Mac OS X

…w przygotowaniu…

Linux 1

Linux 2

Linux 3

Linux 4

Linux 5

Linux 6

KONFIGURACJA EDUROAM – INSTALATOR

Od sierpnia 2015 roku dostępne są instalatory sieci Eduroam dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Instalator dodaje profil sieci WiFi z odpowiednim certyfikatem sprawdzającym autentyczność serwera uwierzytelniającego Uniwersytetu Łódzkiego.

W celu pobrania instalatora należy odwiedzić stronę https://cat.eduroam.org/, wybrać Uniwersytet Łódzki i pobrać program dla odpowiedniego systemu operacyjnego.

Instalator zapyta o poświadczenia Uniwersytetu Łódzkiego, co oznacza konto w domenie:

Student – ULxxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl

lub

Pracownik  – imie.nazwisko@wydzial.uni.lodz.pl

KONTAKT

Administracją usługi Eduroam na terenie U.Ł. zajmuje się Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

e-mail: eduroam@uni.lodz.pl
telefon: (42) 635-59-96